خراسان جنوبی

با حضور مسئولین هیات خراسان جنوبی؛

دومین نشست بحث و تبادل نظر پیرامون عملکرد هیات های استانی به میزبانی فدراسیون و با حضور مسئولین هیات خراسان جنوبی برگزار شد.

بزرگداشت هفته پارالمپیک در خراسان جنوبی؛

ورزشکاران هیات ورزش های جانبازان و معلولین خراسان جنوبی در شهرستان های مختلف این استان در ویژه برنامه های بزرگداشت هفته پارالمپیک شرکت کردند.

با برگزاری مجمع انتخاباتی؛

مجمع انتخاباتی هیات ورزش های جانبازان و معلولین خراسان جنوبی با حضور کلیه اعضا برگزار شد و شریعتی فر توانست برای چهار سال دیگر در سمت ریاست این هیات ابقا شود.