سیستان و بلوچستان

با حضور جمعی از مسئولین فدراسیون؛

هیات ورزش های جانبازان و معلولین سیستان و بلوچستان، مجمع عادی سالیانه خود را با حضور جمعی از مسئولین فدراسیون برگزار کرد.

بزرگداشت هفته پارالمپیک در سیستان و بلوچستان؛

ورزشکاران هیات سیستان و بلوچستان در شهرستان های مختلف این استان در ویژه برنامه های بزرگداشت هفته پارالمپیک شرکت کردند.

با کسب اکثریت آرا؛

پس از برگزاری مجمع انتخاباتی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان سیستان و بلوچستان، عباسعلی ارجمندی، برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس هیات این استان انتخاب شد.