سیستان و بلوچستان

با حضور جمعی از مسئولین فدراسیون؛

هیات ورزش های جانبازان و معلولین سیستان و بلوچستان، مجمع عادی سالیانه خود را با حضور جمعی از مسئولین فدراسیون برگزار کرد.