قزوین

با کسب حداکثر آرا؛

سیدمحمد موسوی، با کسب حداکثر آرا از مجمع انتخاباتی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان قزوین، موفق شد به عنوان رئیس جدید این هیات انتخاب شود.