لرستان

با حضور استاندار انجام شد؛

جمعی از مسئولین استان لرستان در مراسمی از مدال آوران بازی های پارالمپیک این استان تقدیر کردند.