مازندران

با کسب اکثریت آرا؛

پس از برگزاری انتخابات هیات ورزش های جانبازان و معلولین هیات مازندران، نقی مهدوی به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

رئیس هیات مازندران، هیات برتر کشور در سال 95:

با اعلام لیست هیات های برتر سال 95 از سوی معاونت امور استان های فدراسیون، هیات استان مازندران در رتبه بندی کشوری و نیز در رتبه بندی گروهی، در جایگاه اول قرار گرفت.

ورزشکاران هیات ورزش های جانبازان و معلولین مازندران  در ویژه برنامه های بزرگداشت هفته پارالمپیک شرکت کردند.