هرمزگان

هیات هرمزگان برگزار کرد:

هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان هرمزگان به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت برنامه های متنوعی را برگزار کرد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین:

بتول مشرف جوادی، نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین با مسئولین هیات هرمزگان و بهزیستی این استان دیدار کرد.

اخباری از استان هرمزگان؛

برگزاری اردوی تیم ملی قایقرانی در قشم و راه اندازی هیات رودان، از آخرین رویدادهای هیات ورزش های جانبازان و معلولین هرمزگان است.

اخبار هیات هرمزگان؛

پس از برگزاری مجمع انتخاباتی هیات هرمزگان، احمد مرادی برای بار دیگر، به عنوان رئیس هیات این استان انتخاب شد.