باستانی

رئیس انجمن باستانی جانبازان و معلولین خبر داد:

سیدمحمدرضا میرشفیعی، رئیس انجمن ورزش های باستانی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین از برگزاری دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور این رشته خبر داد.

با قهرمانی خراسان جنوبی پایان یافت؛

شب گذشته، دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور پارازوخانه جانبازان و معلولین با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

گزارش تصویری؛

خراسان جنوبی عنوان قهرمانی رقابت های قهرمانی کشور پارازورخانه را از آن خود کرد.