مسابقات قهرمانی کشور فوتبال قطع عضو، سال 1386


National Amputee Foot 1386.pdf

03:30 :.: 27 آبان 1391

مسابقات قهرمانی کشور تیراندازی. آقایان. سال 1387

03:30 :.: 27 آبان 1391

نتايج دوازدهمين دوره مسابقات قهرماني كشور تيراندازي بانوان - آذر 1387


Nat.shoot.fem.1387.pdf

03:30 :.: 27 آبان 1391

نتایج مسابقات قهرمانی کشور تیروکمان، سال 1386


national Archery 1386.pdf

03:30 :.: 24 آبان 1391

مسابقات قهرمانی کشور باستانی، تهران مجموعه ورزشی عصر انقلاب، سال 1386

03:30 :.: 20 آبان 1391

مسابقات قهرمانی کشور باستانی، آذر ماه 1387، مازندران - نور

03:30 :.: 20 آبان 1391

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال 7 نفره، سال 1387


مسابقات قهرمانی کشور ١٣٨٧- فوتبال ٧ نفره

03:30 :.: 15 مهر 1391

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره، سال 1385


National7-a-side foot 85.pdf

04:30 :.: 31 تیر 1391

مسابقات لیگ باشگاهی تنیس روی میز در دو بخش آقایان و بانوان، سال 1386

04:30 :.: 12 تیر 1391

مسابقات لیگ تنیس با ویلچر، سال 1386


T.TenLeagu1386.pdf

04:30 :.: 12 تیر 1391

مسابقات قهرمانی کشور والیبال نشسته، دسته ی سه، گروه B، سال 1384

04:30 :.: 28 خرداد 1391

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره، گروه اول و دوم، سال 1384

04:30 :.: 28 خرداد 1391

صفحه‌ها