نتایج رقابت های رشته ی دو و میدانی، ویژه افراد دارای معلولیت در ماده های پرتاب وزنه، دیسک و وزنه. اردیبهشت 1392

04:30 :.: 4 خرداد 1392

مسابقات قهرمانی کشور تنیس با ویلچر. سال 1387. مشهد مقدس


National Wh.ten 1387.pdf

03:30 :.: 10 دی 1391

نتایج مسابقات قهرمانی کشور تنیس با ویلچر. سال 1383


Nat.W.T. 1383.pdf

03:30 :.: 10 دی 1391

مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری. سال 1386


National Cyc 1386 result.rar

03:30 :.: 10 دی 1391

نتایج مسابقات قهرمانی کشور تنیس با ویلچر. سال 1386


National Wh.Ten 1386.pdf

03:30 :.: 10 دی 1391

مسابقات ل

03:30 :.: 20 آذر 1391

مسابقات ل

03:30 :.: 20 آذر 1391

مسابقات ب

03:30 :.: 20 آذر 1391

مسابقات قهرمانی کشور تنیس روی میز، در دو بخش انفرادی و تیمی. آقایان. سال 1387

03:30 :.: 28 آبان 1391

صفحات