آرشیو مسابقات

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری 1387

Result.doc

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری در دو رده ی سنی جوانان و بزرگسالان، سال 1385

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری 1384

Result2.xls

نتایج مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی  پیشکسوتان سال 1383


Result2.doc

نتایج مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی جوانان سال 1383


under23.doc
Result - under23.doc

نتایج بخش انفرادی و تیمی  مسابقات قهرمانی کشور تیروکمان، ویژه ی آقایان. سال 1383

نتایج دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور تیراندازی بانوان (مشهد-1390)

نتایج رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی کشور (مشهد - 1390)

نتایج رقابت های قهرمانی کشور بوچیای بانوان (مشهد-1390)

نتایج رقابت های قهرمانی کشور والیبال نشسته ی بانوان (مشهد-1390)

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره، ویژه ورزشکاران دارای معلولیت Cp، سال 1383


Foot7-a-side CP keshavri83.pdf

مسابقات قهرمانی کشور ورزشهای باستانی. سال 1383


BaastaaniKeshvari83.pdf

مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری. سال 1383


Cycling Keshvari83.rar

مسابقات قهرمانی کشور تیروکمان در دو بخش انفرادی و تیمی. سال 1383

مسابقات لیگ باشگاهی دوومیدانی، سال 1384


Ligue Do male84.pdf

مسابقات لیگ باشگاهی تنیس با ویلچر، سال 84

مسابقات لیگ باشگاهی تنیس روی میز، سال 1384

صفحه‌ها