آیین نامه و دستورالعمل

مصوب جلسه 639 مورخ 29/2/1394 شورای فرهنگ عمومی

الف) مقدمه

   خداوند باری­تعالی در خلقت شگفت­انگیز نوع بشر، قابلیت­ها و توانمندی­های نهفته­ای را در وجود او به ودیعه نهاده است؛ به گونه­ای که یک شخص معلول، در مواجهه با فعالیت­های فردی و اجتماعی خود، برای جبران نقیصه جسمی خویش قادر خواهد بود در سایه اعمال اراده و همت، با اتکا به امید و به سبب ارتقای توان جسمی، استعدادهای ذاتی خدادادی را به مرحله بالفعل برساند، تا مرتبه­ای که گاه چنین شخصی می­تواند فعالیت­های مافوق توان یک فرد سالم را نیز به اجرا درآورد.

   حال چنانچه از ظرفیت­ها و امکانات موجود، زمینه و شرایط مطلوبی مهیا شده و محیط برای رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلولان فراهم شود، در این صورت از این موهبت الهی بهره­مند شده و به شکوفایی روح و جسم خویش نائل خواهند شد.